×

Datums: 23.07.2021


DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA

Administratīvo teritoriju unapdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.

Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi - Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

 

https://www.aizputesnovads.lv/

http://grobina.lv/

http://www.priekulesnovads.lv/

https://www.nica.lv/

http://durbe.lv/

http://www.pavilosta.lv/

http://www.vainode.lv/

http://www.rucava.lv/


Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63490458, 29447641

E-pasts:  pasts@dkn.lv