×
Meža dienas

Meža dienas

Datums: 02.08.2019


 Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!

Darbu īss apraksts: Tika iegādāti kokmateriāli, kurus Dunikas pagasta pārvaldes komunālās daļas darbinieki izmantoja, lai izgatavotu soliņus un tualeti izvietošanai Brūnu birzī. Brūnu birzī atrodas estrāde, kurā notiek dažādi pasākumi, regulāri šeit tiek veikti labiekārtošanas darbi. Šogad birzī tapa arī “Sajūtu taka”.

Pasākuma izglītojošā daļa: Pasākuma dalībniekiem par tīrības uzturēšanu savā dzīvesvietā atgādināja Cūkmens, pastāstot bērniem kādu ļaunumu piesārņojums nodara mežiem un dabai kopumā, kā arī dzīvajai radībai. “Latvijas valsts meži” pārstāvji izstāstīja par mežu nozīmi saimniecībā, par koknes daudzveidīgo izmantošanu, par to kā notiek koku stādiņu audzēšana. Bija iespēja pamēģināt iestādīt kociņu, lai saprastu, ka mežu stādīšana ir smags darbs. Noslēgumā tika parādīts, kā  izveidot tiltiņu bez naglu palīdzības, kura tapšanā iesaistīja arī Rucavas un Dunikas audzēkņus.

Pasākumā piedalījās: Sikšņu pirmskolas un pamatskolas audzēkņi, Rucavas pamatskolas audzēkņi un pedagogi.

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs: Rucavas novada domes komunālā daļa.

Projekta pasākumi popularizēti:http://www.rucava.lv/lv/projekti/meza-dienas/

Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2020. gada novembra numurs.

Projektā izlietotā summa: kokmateriāli iegādāti SIA “Depo DIY” 754,43 EUR apmērā.

Informāciju sagatavoja:

Projektu koordinatore Dace Mieme