×
Meža dienas

Meža dienas

Datums: 02.08.2019


"PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS"

Darbu īss apraksts: Šogad projekta realizācija uzsākās vien 18.septembrī. Ļoti ātriem soļiem tika realizētas Meža dienas 2019. Pirmais solis - pēc apstiprināšanas tika iegādāti materiāli no vietējā uzņēmuma SIA “Volter”, tad Rucavas novada komunālā daļa ķērās pie darba, izgatavojot koka šūpoles un vienu galda komplektu. Tos uzstādīja 2019. gada projekta ietvaros dendroloģisko stādījumu teritorijā. Šie darbi turpina aizsākto Muižas kalna ainavas veidošanu un labiekārtošanu.

Pasākuma izglītojošā daļa: Dārziņa bērni ieradās kopā ar audzinātājām uz Muižas kalnu vērot dabu, kā mainās gadalaiki, kā iekrāsojušās rudens lapas. Diemžēl slikto laikapstākļu dēļ nācās atlikt plānoto pikniku un dāvinātās egles iestādīšanu PII “Zvaniņš” teritorijā. 

Pasākumā piedalījās: Pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” bērni (no 4 -6 gadu vecumam).

Projekta gaitā labiekārtoto parku pēc projekta uzturēs: Rucavas novada domes komunālā daļa.

Projektā izlietotās summas: 996.75 EUR, kokmateriāli no SIA “Volter” pavadzīmes Nr. VO18119, 10.10.2019.

Informāciju sagatavoja: 

Projektu koordinatore Santa Korna


 “PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI”

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Darbu īss apraksts: Tika iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmēja atbilstoši projekta uzdevumam.

Dunikas pagasta komunālās daļas darbinieki izgatavoja 2 galdus un 4 solus, bet lai šie galdi taptu tika zāģēts, ēvelēts, urbts, špaktelēts, krāsots, impregnēts. Gala rezultātā šie galdi un soli tika novietoti “Brūnu birzs” parkā, kurā atrodas estrāde, kur tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi. Vietējie iedzīvotāji šo parku iecienījuši kā pastaigu un atpūtas vietu.

Pasākuma izglītojošā daļa: Kopā ar dabas zinību skolotāju bērni piedalījās meža izzināšanas ekspedīcijā, iepazīstot “Brūnu birzs” parkā augošos kokus. Bērniem bija iespēja pastāstīt, ko paši zina par kokiem un to stādīšanu, audzēšanu. Šī pasākuma ietvaros tika skaitīti dzejoļi un dziedātas tautas dziesmas.

Pasākumā piedalījās: Pasākumā piedalījās Sikšņu pamatskolas skolotāji un 1.-6., 9. klases skolēni.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs: Rucavas novada domes komunālā daļa.

Projekta pasākumi popularizēti: http://www.rucava.lv/index.php/projekti

Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2018. gada oktobra numurs.

Projektā izlietotās summas: 499.88 EUR, kokmateriāli no SIA “Volter” pavadzīmes Nr. VO13418, 31.07.2018. un Nr. VO13818, 02.08.2018.


Meža dienu 2017 dalībniecēm: „Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei”

Moto: „Kopā nākotnes mežam!”

Latvijas pašvaldības Meža dienās 2017 turpina tradīciju (2016-2018) - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos gatavojoties Latvijas simtgadei.

Lauku atbalsta dienests 07.07.2017. (vēstule nr.10.9.1-11/17/1095) paziņoja, ka Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  2017.gada projekts „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI” ir apstiprināts, un var sākties projekta realizācijas darbi!!!!

Projekta nosaukums - „PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS 100-GADEI”

Darbu īss apraksts: Tika demontētas vecās, nokalpojušās šūpoles. Lai to vietā radītu citas, tika iegādāti kokmateriāli no vietējā uzņēmēja. Skolas darbinieki pēc skices izgatavoja jaunas šūpoles. Lai viss kalpotu ilgāk, iebetonēja pamatus un impregnēja koka detaļas. Ir uzstādītas baļķa šūpoles, uz kurām var šūpoties vismaz 5 bērni. Šūpolēm vienā galā ir kāpņu sienas. Uz zemes izveidota šķēršļu baļķi, pa kuriem var staigāt un trenēt līdzsvaru.

Pasākuma izglītojošā daļa: Tā kā šūpoles ir uzstādītas skolas meža teritorijā, kur visapkārt ir koki, tad izglītojošā pasākumā tika mācīts atpazīt kokus, kas aug skolas mežā. Dabaszinību skolotāja stāstīja par meža saglabāšanu un kopšanu. Bērni dalījās grupās un mežā meklēja kokus, atzīmējot atrastos kokus sagatavotās darba lapās.

Pasākumā piedalījās: Pasākumā piedalījās Rucavas pamatskolas 1.-9.klases 67 skolēni, 12 pedagogi un 7 skolas darbinieki. Tika sveikti darbinieki, kuri darināja šūpoles un šķēršļu joslu.

Projekta gaitā labiekārtoto parku (izveidoto infrastruktūru un/vai iegādātos stādus) pēc projekta uzturēs Rucavas novada domes Komunālā pārvalde.

Projekta pasākumi popularizēti: http://www.rucava.lv/index.php/projekti

Rucavas novada domes informatīvais izdevums “Duvzares vēstis” 2017. gada oktobra numurs.

Projektā izlietotās summas: 498.00 EUR, saskaņā ar SIA “Volter” pavadzīmi Nr. VO 17235, 11.08.2017.